Skip to main content

Fællesskabet er fundamentet

Næsten alle problemer kan løses omkring et bål

I et bofællesskab er samværet mellem beboerne meget grundlæggende

Fællesskabet betyder noget ganske særligt for alle, der bor i et bofællesskab. Når man kommer hjem fra en tur "ude i samfundet", skal man altid lige kigge ned i fælleshuset, på den fælles terrasse, eller lure om der sidder nogen udenfor deres bolig. 

Så er det tid til en sludder over en kop kaffe eller et glas vin.

Bondebjerget består af 80 enheder eller husstande fordelt på 4 grupper med 20 huse i hver. Hver gruppe har et fælleshus, som er placeret i midten af gruppen.

Hver gruppe har sit selvstændige liv og virke, der gennem tiden er formet af gruppens beboere. Grupperne har hver deres traditioner og normer, der blandt tydeliggøres i brugen af fælleshusene og udendørsarealerne. Eksempelvis er indretningen af fælleshuset også den enkelte gruppes suveræne ansvar, og efter mere end 30 år kan det tydeligt ses visse forskelle. Dog er den oprindelige indretning og køkkenets opbygning stadig efter de oprindelige tegninger.

Arealerne mellem husene og grupperne er i princippet fællesområder. I tidens løb har der dog vist sig et behov for at have små haver eller terrasser. De fleste er dog åbne og imødekommende, så de nærmest inviterer til fællesskab og samvær.

Grupperne er organiseret med en meget flad struktur. Det er fællesmødet, som samles ca. en gang om måneden, der tager de nødvendige beslutninger om gruppens fremtid.

Gruppens liv og dynamik afhænger i høj grad af de beboere, som bor i gruppen. Jo flere aktive beboere, der er, des mere dynamik og liv er der i gruppen.

Fællesskabet

Fællesspisning

Nytårsstemning

Fællesmøde

Bistader

Vi har ikke fælles undertøj

Kuffert Cirkus på besøg

Det giver en rigtig god fornemmelse, at være en del af et fællesskab, lidt mere end blot gode naboer, og alligevel ikke helt som "rigtig" familie. Som oftest tænker jeg - hvad kan jeg gøre for bofællesskabet?